Nieuws 2019 • 2018 • 2017 • 2016 • 2015 • 2014 • 2013 • 2012 


‘Kerken Troef !’ 2/04/2019 +

Antwerpen, 12 maart 2019

 

Aan de Pastores en de Leden van het Pastoraal Team,

Aan de Leden van de Kerkraad,

Aan de Dames en Heren van de culturele werking,

Aan Leerkrachten Godsdienst, Kunst of Geschiedenis

 

Betreft:  ‘Kerken Troef !’, een ideeën-dag voor een spirituele cultuur in onze kerken

woensdag 1 mei 2019 - organisatie: Toerismepastoraal Antwerpen en de Sint-Andrieskerk

 

Mevrouw, Mijnheer,

 

De monumentale kerken zijn vaak nog het enige terrein waar onze medeburgers in aanraking komen met het christendom. Secularisatie en toenemende onwetendheid werken echter vervreemding van de kerkelijke cultuur sterk in de hand. Bovendien bevestigt de geringe aanwezigheid van hedendaagse kunstuitingen vaak de algemene indruk dat de Kerk voorbij gaat aan het moderne leven. Velen ervaren onze kerken dan ook eerder als een stofferig museum voor oudheidkunde dan een hedendaagse spirituele biotoop: ‘zonde’! Laten wij ons voldoende uitdagen door de vraag: ‘welke spirituele indruk houden bezoekers over aan onze oude kerken?’ Kan de spirituele kracht van al dat moois niet meer uit de verf komen in ons eigen aanbod van rondleidingen, catechese, kerkdiensten, onderwijs, cultuurmanifestaties en PR? Spelen we de troef van onze kerken wel uit?

 

Voor ‘Toerismepastoraal Antwerpen’ (TOPA) is de ontsluiting van monumentale kerken van meet af aan een speerpunt via rondleidingen, voordrachten, publicaties en de website (www.topa.be). Het menselijk verhaal en de religieuze boodschap danken we aan het kunstwerk; aan de gids om die kunst te doen spreken. De ervaring van hoe TOPA deze dankbare pastoraal wetenschappelijk, didactisch, dienstverlenend en persoonlijk al 25 jaar vorm geeft, delen we graag met u op de ideeën-dag ‘KERKEN TROEF !’ op woensdag 1 mei a.s. Plaats van samenkomst: Sint-Andrieskerk, Waaistraat – Pastoor Visschersplein, 2000 Antwerpen. Inschrijving verplicht.

 

Programma

vanaf 9.15 u: ontvangst met een drankje

10.00 u: Inleiding door E.H. Rudi Mannaerts, voorzitter van TOPA en pastoor van de Sint-Andrieskerk

10.15 u Thema 1 - Oude kunst: een open-baring – Leessleutels voor godsdienst, kunst en geschiedenis

Met oog voor het leven in de stad wandelen we naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal waar we dat leven deels terugvinden in oude kunst. Ons uitgangspunt: hoe deze oude kunst weer tot leven brengen, m.a.w. hoe de zin ervan openbaren voor de mens van vandaag?

 

12.15 u Broodjesmaaltijd in de feeërieke kelder Exspecto (mits inschrijving).

Gelegenheid tot bezoek aan het TOPA-Documentatiecentrum en aan info-standen over studiemateriaal, didactische hulpmiddelen, werkvormen, website, Nacht van de kerken.

 

13.30 u Thema 2 - Een oude kerk: minder saai dan u denkt - Themarondleidingen voor jong en oud

Een kerk heeft verrassend veel verhaal te bieden. Daarom kan je kiezen voor 2 à 3 verschillende deelrondleidingen rond Sint-Valentijn en bijzonder ook voor kinderen: Kerstmis, Pasen, dieren en Halloween (Allerheiligen en Allerzielen).

14.30 u Thema 3 – Voor meer leven in de brouwerij - Spelen met kunst en tradities in de liturgie

15.00 u Thema 4 - Creativiteit in elke tijd: hedendaagse (kunst)manifestaties in een oude kerk
Rubens was in zijn tijd een op en top ‘hedendaagse’ artiest. Ook aan ons het recht en de
plicht om op een eigentijdse manier creatief om te gaan met religieuze zingeving

 

15.30 u Hoe verder? Het aanbod van TOPA ter ondersteuning van uw werking ‘toerismepastoraal’.
Vragenronde: Hoe inspirerende krachten bundelen? Hoe onze troeven delen met elkaar?

 

16.00 u Vieruurtje en nakaarten