Zondag 1 juni 2008


De Dag van de Open Kerken, op zondag 1 juni 2008, is een festiviteit georganiseerd door verantwoordelijken van religieuze gebouwen die aansloten bij de Stichting Open Kerken.
Concerten, gidsbeurten, inwijdingen, lezingen, tentoonstel­lingen, vertellingen.... Wij danken de leden die ethousiast inspeelden op de mogelijk- ­heden van deze feestelijke dag. Overal valt er wat te beleven. Video

Balans • 1 juni 2008

Sint-Servatius • Berg-Kampenhout

Belgium_01.06.08.pdf

Brussels_01.06.08.pdf
WestVl_01.06.08.pdf
OostVl_01.06.08.pdf
Antwerpen_01.06.08.pdf
Limburg_01.06.08.pdf
VlBrabant_01.06.08.pdf
BrabantWal_01.06.08.pdf
Hainaut_01.06.08.pdf
Namur_01.06.08.pdf
Liege_01.06.08.pdf
Luxembourg_01.06.08.pdf

Share on Facebook