Beheerders

 
Voorzitter

Marc Huynen

Ondervoorzitter
Kannunik Ludo Collin

Secretaris
Marguerite Bernard

Schatbewaarder
Christian Hins

• Raymond Billen, journalist
• Cristina Ceulemans, directeur-generaal van het Koninklijk Instituut voor het  Kunstpatrimonium
• Eric de Beukelaer, bisschoppelijk vicaris bij het Bisdom Luik
• Pierre de Lovinfosse, beroepscoach
• Roel De Ridder, vorser bij de Universiteit Hasselt, directeur van Architectuurwijzer
• Gérald Hayois, journalist
• Catherine Keustermans, historica
• Cédric Leclercq, secretaris van de Association Campanaire Wallonne
• Pierre Louis, handelsingenieur
• Francis Malacord, directeur van de Federatie voor Toerisme van de provincie Namen
• Jean-Pierre Martin, journalist - reporter, verantwoordelijk voor intenationale info bij RTL-TVI
• Christian Pacco, docent in geschiedenis van religieuze kunst aan het seminarie te Namen
• Luc Peten, verzekeringsconsulent
• François-Xavier Reiner, directeur van Action & Communication, public relations agency
• Martine Van den Bergen, grafiste, directrice van de vzw Open Kerken
• Jan Vermassen, raadgever voor cultuur, media, jeugd en onroerend cultureel erfgoed bij het kabinet van Minister Hilde Crevits
• Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen
• Nicolas Vrijghem, ondernemingsraadgever
• Jenny Wahl, kunsthistorica
• Catherine Wittouck, kunsthistorica

 

Share on Facebook