Gids Stichting Open Kerken

 

Het is de taak van de kerkfabrieken om onze kerken te onderhouden en te bewaren. Ze moeten er ook voor zorgen dat de cultus op een goede manier kan uitgeoefend worden.

Het begrip 'cultus' heeft hier een brede betekenis. Ze mag hoe dan ook niet beperkt worden tot louter de eucharistieviering. Het is de taak van de kerkfabrieken om de kerken te openen, niet om ze te sluiten.

Raphaël Collinet,
Bisschoppelijk vicaris
 
 
 
DOWNLOAD
• Gids Stichting Open Kerken
• Inschrijvingsfiche

 

Share on Facebook