Open kerk, verrassend platteland

 
In 2009 diende de Stichting Open Kerken een aanvraag in voor een PDPO (As 3) subsidie bij de provincie Vlaams-Brabant. Deze Europese middelen zijn bestemd voor het opwaarderen van het platteland, onder meer via het bevorderen van de toeristische activiteit en het herwaarderen van het erfgoed.

Het project "Open kerk, verrassend platteland" ging begin 2010 van start in Vlaams-Brabant.
Het doel van het project is het netwerk van open en gastvrije kerken uit te breiden. Daarnaast willen we ook aan verdieping doen: samenwerking zoeken met andere verenigingen en overheden, de organisatie van een studiedag, kwaliteitsvolle ontsluiting van het religieus erfgoed met behulp van onthaaltafels, folders, gastenboeken, infofiches, maar ook met behulp van moderne technologieën zoals GPS en mobiel internet. Door vrijwilligers te activeren en te enthousiasmeren om zich in te zetten voor hun erfgoed, wil de Stichting nieuwe impulsen geven aan plattelandskernen.

In 2011 kreeg dit project een vervolg in de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg. Naast de uitbreiding van ons netwerk en verdieping van onze werking werd er werk gemaakt van enkele religieuze erfgoedroutes in de projectregio’s. Het resultaat vindt u bij de Kerkenroutes op onze site.
 
Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be
Limburg: www.limburg.be
Oost-Vlaanderen: www.oost-vlaanderen.be
 
Share on Facebook