Zoek per lijst

Zoek een kerk op de kaart

Cultus

Type gebouw

Bouwstijl

Bijzonderheden

Zoekopdracht per lijst


Bouwstijl

Bijzonderheden
Kerk • 1343 • GotiekSint-Katelijne • Mechelen

©  Toerisme Mechelen- Layla Aerts
Sint-Katelijnestraat  • 2800 Mechelen

Godsdienstig verantwoordelijke: E.H. Deken Guy de Keersmaecker

01/04 - 31/10
elke dag (behalve woensdag) : 13.00 - 17.00
01/11 - 31/03
elke dag (behalve woensdag) : 13.00 - 16.00

Geleide bezoeken :
+32 15 29 40 30

 2800_Katelijne1.jpg  2800_Katelijne2.jpg  2800_Katelijne3.jpg
Visualisez l'édifice sur la carte
Begeleide bezoeken Toegang mindervaliden Beschermd Monum. Katholieke Kerk Share on Facebook STIB De Lijn TEC SNCB / NMBS


De Sint-Katelijnekerk werd grotendeels gebouwd in de 14de eeuw in gotische stijl. In de eerste helft van de 15de eeuw werd de kerk grondig verbouwd. Het onderzoek van de gebruikte steenhouwerstechnieken, in kader van het nakende restauratieproject, toonde aan dat de beide transeptarmen hun huidige vorm en omvang kregen tussen 1400 en 1420. Aan de hand van het onderzoek worden ook de vier oostelijke traveeën van het schip in de eerste helft van de 15de eeuw gedateerd. In die periode werden eveneens de stenen gewelven in het koor en de viering ingebracht.

De ligging van deze kerk vertelt veel over haar sobere karakter. Historisch gezien werd ze immers gebouwd in een armere wijk van Mechelen. De soberheid die terug te vinden is aan zowel de buiten- als de binnenzijde van het gebouw, is echter ook een gevolg van de 19de-eeuwse interpretatie van de gotische stijl.
Tijdens de godsdiensttroebelen in 1572 en 1580 leed de kerk veel schade. Vanaf 1585 werd ze in ere hersteld. In de loop van de 16de en de 17de eeuw volgde de aankleding van het kerkinterieur met waardevol meubilair en kunstwerken. In de eerste helft van de 16de eeuw verrees tegen de noordelijke zijbeuk de ‘Fonteskapel’. De naam verwijst vermoedelijk naar de rijke patriciërsfamilie Fontes, die de kapel mogelijk als bidplaats voor de familie liet oprichten. In 1643 bekostigde Isabella Danesin de bouw van de Sint-Jozefskapel. Ze liet er de vermaarde Mechelse beeldhouwer-architect Lucas Faydherbe tussen 1647 en 1651een marmeren barokaltaar oprichten.

In de jaren 1770-1775 onderging het gebouw een grote verbouwingscampagne onder het mecenaat van kerkmeester Carolus Van Pijperzeel. In het schip en de transeptarmen werden stenen gewelven aangebracht onder de gotische houten gewelven. De familie bekostigde ook de nieuwe stenen kerkvloer, een doksaal met een orgel van Van Peteghem en nieuwe koorgestoelten en een preekstoel van Pieter Valckx 1734-1785. De preekstoel geeft de verwijzingen naar de Heilige Familie en de verering van populaire heiligen zoals o.a. Catharina en Antonius.

Voornamelijk de Heilige Catharina is prominent aanwezig in de kerk. Zij weigerde haar christelijke geloof af te leggen waarop verschillende martelingen volgden waaronder het binden aan een rad. Er zijn tal van verwijzingen naar Catharina te vinden in de kerk: twaalf roosvensters in de middenbeuk, als verwijzing naar Catharina's marteltuig en een mooi roosvenster in de voorgevel.

Aan het einde van de 19de eeuw wou men de kerk - volgens de neogotische traditie - in haar oude sfeer herstellen. Er werd hier resoluut gekozen om de rijke aankleding te laten wijken voor een interpretatie van de gotiek van weleer. De Antwerpse architect Frans Baeckelmans maakte het ontwerp, de Mechelse architect Philippe Van Boxmeer voerde de verregaande restauratiewerken uit. De 18de-eeuwse gewelven werden afgebroken en de houten laatgotische tongewelven werden gerestaureerd en herbeschilderd volgens sporen van de oude schilderingen. De segmentboogvensters van het middenschip werden weer verbouwd tot roosvensters. Het maaswerk van de dichtgemetselde koorvensters werd gerestaureerd volgens de aanzetsporen van de venstertraceringen. Het 17de-eeuwse barokke hoogaltaar en de 18de-eeuwse altaren in de transeptarmen ruimden plaats voor neogotische exemplaren.
In het schip werden de bestaande kapitelen vervangen door koolbladkapitelen vergelijkbaar met de twee bewaarde exemplaren uit circa 1450 tegen de westelijke schipwand. Zo kreeg de kerk rond 1900 grotendeels haar huidige uitzicht.

De Sint-Katelijnekerk wordt samen met de andere 7 historische kerken in Mechelen ontsloten door Torens aan de Dijle vzw in samenwerking met de stad Mechelen.


KIKIRPA : Fototheek online

Toerisme Mechelen

Bronnen :
Bouwhistorische studie, maart 2014, Annelies Wouters
Stedelijke dienst Monumentenzorg Mechelen