Zoek per lijst

Zoek een kerk op de kaart

Cultus

Type gebouw

Bouwstijl

Bijzonderheden

Zoekopdracht per lijst


Bouwstijl

Bijzonderheden
Kerk • XIII-XVIII • GotiekSint-Catharina • Wachtebeke

Dorp  47  • 9185 Wachtebeke

Godsdienstig verantwoordelijke: EH pastoor Johan Laureyns
E-mail: parochies.wachtebeke@skynet.be

Vieringen :
zondag 10.30

01/01 - 31/12
elke dag : 9.00-17.00

9185-Catharina_1.jpg 9185-Catharina_2.jpg 9185-Catharina_3(1).jpg
Visualisez l'édifice sur la carte
Achtergrondmuziek Toegang mindervaliden Parkeerplaatsen Beschermd Monum. Katholieke Kerk Fototheek on-line Share on Facebook STIB De Lijn TEC SNCB / NMBS


De huidige gotische driebeukige hallenkerk met achtzijdige kruisingstoren in baksteenbouw, kent vermoedelijk haar oorsprong in de 13de eeuw: op een kaart van Noord-Vlaanderen rond 1280, staat in “Wachtbeke” een kerk getekend. De huidige vorm dateert echter voornamelijk uit de 15de en 16de eeuw, en het interieur is voornamelijk 17de en 18de-eeuws.

Aanvankelijk was de kerk toegewijd aan het H. Kruis, zoals de kerk van Assenede, waaronder ze ressorteerde. Nadien (datum en reden onbekend) en tot op heden is ze toegewijd aan de Heilige Catharina van Alexandrië.

De brede portaaldeur met zandstenen omlijsting is voorzien van het jaartal 1693 en heeft een eiken makelaar uit de 17de eeuw met bovenaan een beeld van de H. Catharina met martelaarspalm en folterwiel.

Aan een pijler achteraan in de kerk hangt een gekruisigde Christus. Sommige kunsthistorici noemen Artus Quellinus de Jongere (1625-1700) als maker. Kunsthistorici dateren het Christusbeeld rond 1650.

De eikenhouten renaissance preekstoel, daterend van 1649 en vervaardigd door Anthon Sauvage uit Gent, is een prachtig stuk houtsnijwerk. Vooraan zien we Jezus met kruis en kelk uitgebeeld. Achteraan op de deur, Jezus, de Redder van de wereld, met de wereldbol in de linkerhand en de rechterhand in de hoogte met twee vingers als teken van zegen.

Een ander opvallend element is het barokke zijaltaar in de linkerzijbeuk, daterend van 1750-1800 en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Het houten, gepolychromeerde beeld is 17de-eeuws, het stelt de Onbevlekte voor met haar goddelijk Kind dat de kop van de slang verplettert. Pasgedoopte kinderen werden vóór dit altaar bij de ‘kerkgang’ door hun moeder toegewijd aan de Hemelmoeder, want ‘die Maria vindt, zal het leven vinden’, staat er met vertrouwen geschreven, boven alles uit.

Vooraan in de zijbeuken hangen verder nog vier grote schilderijen van 17de-eeuwse anonieme meesters: Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming (geïnspireerd op een altaarstuk van Rubens), Onze-Lieve-Vrouw Toevlucht van zieken en bedrukten, Lijden van Christus met de Doornenkroning en Kruisoprichting.

De kerk werd in 1978 officieel beschermd als monument.

Bron :
Roets A. & A. en R. de Pauw (red.), De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke, Oudenaarde 1993 & Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout

KIKIRPA : Fototheek online