Uw gift

 

Gebedshuizen zijn gebouwen die symbool staan voor een gemeenschap en kunnen niet zomaar tot een hoop stenen herleid worden. Open Kerken wil deze gebouwen openen zodat iedereen die het wenst ze kan beleven en waarderen. Op deze wijze hopen wij de gebedshuizen terug een plek te geven in onze moderne en diverse samenleving.
Om deze visie te realiseren kan onze organisatie alle financiële steun gebruiken.
U kan een gift storten op de rekening BE32 5230 8085 1902 van Open Kerken (Code BIC : TRIOBEBB).
Communicatie : Giften.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.
Wij danken u van harte voor alle steun. 

U kan ook voor een legaat kiezen. Duolegaten: uw erfgenamen winnen ermee.